fbpx
Loading...

Category: bayar zakat

Kenapa Zakat itu Penting?

Zakat? Apa Pentingnya? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan. Zakat juga berarti harta yang [ … ]

Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari pertambangan yang digali dari perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Hasil tambang ini antara lain logam yang dapat diolah seperti emas, perak, [ … ]

Emas Juga Ada Zakatnya

Seorang muslim yang sudah benar-benar mampu secara ekonomi wajib menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya dengan mengeluarkan zakat. Salah satunya adalah zakat emas sebesar 2,5%. Eits emas disini bukan yang digunakan [ … ]

Kisah Zakat di Zaman Abu Bakar

Kisah Zakat di Zaman Abu Bakar Abu Bakar Asyidiq adalah sahabat terdekat Rasulullah, beliau juga merupakan Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Dalam mengemban amanahnya tersebut, Abu Bakar juga melakukan pengelolaan [ … ]

Kisah Zakat di Zaman Rasul

Kisah Zakat di Zaman Rasul Zakat merupakan sunnah yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang ketika masa Rasulullah mengalami perkembangan dan kemudian ditegakkan atas perintah Allah. Dengan menunaikan zakat, berarti [ … ]

Zakat Penghasilan

Sudah Gajian? Yuk Keluarkan Zakatnya Hanya 2,5% Orang yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah orang yang penghasilannya sudah setara dengan 524 kg beras, atau sekitar > Rp 5.240.000. “Dan janganlah [ … ]

Panduan Zakat Maal

Zakat Maal (Harta) Pengertian Maal (harta) Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu [ … ]

WhatsApp Kami