Loading...

Category: bayar zakat

Panduan Zakat Maal

Zakat Maal (Harta) Pengertian Maal (harta) Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu [ … ]

MENGAPA HARUS BERZAKAT?

Sebagai salah satu pilar penopang agama, zakat memang merupakan ibadah yang memiliki keunikan tersendiri. Jika dibandingkan dengan sholat, puasa, ataupun haji yang jelas-jelas mengedepankan nilai spiritual atau ke-Tuhan-an yang begitu [ … ]

Cara Bayar Zakat Mal

Dengan banyaknya Lembaga Amil Zakat saat ini, memudahkan bagi kita untuk konsultasi seputar zakat.Zakat ini termasuk rukun Islam, hukumnya sama dengan shalat, puasa dan ibadah wajib lainnya. Berikut cara menghitung [ … ]

Zakat dari Bankir

Bagaimana Hukum zakat seorang bankir Salah satu hikmah dari kewajiban zakat adalah agar kita (muzakki) memiliki kesadaran yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan (penghasilan) yang benar-benar baik dan halal sebagaimana dinyatakan [ … ]

Syarat zakat

Suatu harta dikenakan wajib zakat apabila memenuhi syarat-syarat berikut: Apabila harta itu menjadi miliknya secara penuh, bukan sebagai pinjaman, titipan, ataupun gadai. syarat zakat Apabila harta itu diinvestasikan (dikembangkan) atau [ … ]

WhatsApp Kami