Loading...

Category: zakat online

Panduan Zakat Maal

Zakat Maal (Harta) Pengertian Maal (harta) Menurut bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu [ … ]

Panduan Zakat Fitrah

SUCIKAN DIRI TENTRAMKAN HATI Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzakki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun [ … ]

MENGAPA HARUS BERZAKAT?

Sebagai salah satu pilar penopang agama, zakat memang merupakan ibadah yang memiliki keunikan tersendiri. Jika dibandingkan dengan sholat, puasa, ataupun haji yang jelas-jelas mengedepankan nilai spiritual atau ke-Tuhan-an yang begitu [ … ]

Hukum dan Akad Zakat Online

Hukum Zakat  Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan rukun dari rukun Islam yang lima, yang terpenting setelah sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ “Dan dirikanlah salat, [ … ]

Zakat dari Bankir

Bagaimana Hukum zakat seorang bankir Salah satu hikmah dari kewajiban zakat adalah agar kita (muzakki) memiliki kesadaran yang kuat untuk mendapatkan pekerjaan (penghasilan) yang benar-benar baik dan halal sebagaimana dinyatakan [ … ]

Syarat zakat

Suatu harta dikenakan wajib zakat apabila memenuhi syarat-syarat berikut: Apabila harta itu menjadi miliknya secara penuh, bukan sebagai pinjaman, titipan, ataupun gadai. syarat zakat Apabila harta itu diinvestasikan (dikembangkan) atau [ … ]

WhatsApp Kami